Proračun

Općina Udbina

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Općine Udbina.

Uvid u trošenje proračunskih sredstava dostupno je putem aplikacije iTransparentnost.