Prostorni planovi

Plan prostornog uređenja Općine Udbina

U Općini Udbina su na snazi slijedeći provedbeni dokumenti prostornog uređenja:

  • Prostorni plan uređenja Općine Udbina, usvojen 30. studenoga 2006. „Županijski glasnik“ br. 27/06
  • I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina, usvojen 04. listopada 2010. „Županijski glasnik“ br. 18/10
  • II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina, usvojen 02. prosinca 2014. „Županijski glasnik“  br. 25/14
  • III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina, usvojen 21. prosinca 2017.„Županijski glasnik“ br. 32/17 
  • IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina, usvojen 24. rujna 2021. „Županijski glasnik“ br. 28/21
  • V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina, usvojen 11. travnja 2024.„Županijski glasnik“ br. 09/24 
  • U pripremi  VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Udbina, svibanj 2024.

Odredbe planova i njihovi grafički prilozi mogu se preuzeti sa Informacijskog sustava prostornog uređenja e Katalog prostornih planova.