Prostorni planovi

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina

U Općini Udbina su na snazi slijedeći provedbeni dokumenti Urbanističkog uređenja Gospodarske zone Podudbina:

  • Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina,  usvojen 04. listopada 2010. Županijski glasnik“ br. 18/10
  • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina, usvojene 21. prosinca 2017.  'Županijski glasnik“ br. 32/17
  • II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina, usvojen 20. studenog 2020.  'Županijskom glasniku“ br. 30/20 
  • III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina, usvojen 11. travnja 2024.  'Županijskom glasniku“ br. 09/24
  • U pripremi je izrada Transformacije Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina, svibanj 2024.

Važeće odredbe Urbanističkog plana uređenja GZ Podudbina i grafički prilozi mogu se preuzeti sa Informacijskog sustava prostornog uređenja e Katalog prostornih planova.