Prostorni planovi

Urbanistički plan uređenja Udbine

U Općini Udbina su na snazi slijedeći provedbeni dokumenti Urbanističkog uređenja naselja Udbina:

  • Urbanistički plan uređenja Udbina, usvojen 29. prosinca 2008. „Županijski glasnik“ br. 30/08
  • Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Udbina, usvojen 28. srpnja 2015. „Županijski glasnik“ br. 15/15
  • II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Udbina, usvojen 19. lipnja 2019.  „Županijskom glasniku“ br. 17/19
  • U pripremi su III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Udbina, svibanj 2024.

Važeće odredbe Urbanističkog plana uređenja Udbina i grafički prilozi mogu se preuzeti sa Informacijskog sustava prostornog uređenja e Katalog prostornih planova.