Evidencije

Evidencija potvrda korištenja poljoprivrednog zemljišta

Prema preporuci za rad Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u arkod sustavu jedinice lokalne samouprave dužne su objavljivati i redovito ažurirati na svojoj web stranici popis svih izdanih potvrda korištenja poljoprivrednog zemljišta:

- potvrdu kojom se daje  suglasnost za korištenje poljoprivrednog zemljišta čiji je suvlasnik Republika Hrvatska pri čemu navedeno poljoprivredno zemljište nije u odobrenom Programu raspolaganja, a poljoprivrednik na kojeg potvrda glasi ima prebivalište/sjedište u toj ili susjednoj jedinici lokalne samoupravu

 - potvrdu kojom se potvrđuje da poljoprivrednik koji je upisan u zemljišnim knjigama ili katastru kao suvlasnik navedenog zemljišta to zemljište koristi više od pet godina i da su ostali suvlasnici koji su upisani u zemljišnim knjigama i/ili katastru nepoznati, nepoznatog prebivališta i/ili boravišta te da u razdoblju od pet godina nitko od suvlasnika nije vodio postupke kojima se osporava korištenje/posjed/suvlasništvo zemljišta poljoprivredniku kojem JLS izdaje potvrdu

- potvrda da poljoprivrednik koristi zemljište u vlasništvu države po isteklom ugovoru o zakupu, koncesiji, dugogodišnjem zakupu i/ili sličnom obliku raspolaganja i da za zemljište JLS nije provela javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu države