Evidencije

Evidencija ugovora

Sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti  i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila vodi se evidencija svih ugovora i sporazumu u proračunskoj godini: