Utorak, 25.Lipanj 2024.

Izrada digitalnih prostornih planova

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je u veljači objavilo poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva za izradu prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“. 

Cilj programa je unaprjeđenje sustava prostornog planiranja izradom digitalnih planova kako bi se olakšale, osuvremenile, unificirale i digitalizirale procedure izrade prostornih planova. Iz toga razloga je dograđen digitalni infrastrukturni servis ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) sa modulom ePlanovi koji služi za izradu i praćenje planove nove generacije. Na taj način osigurava se pružanje elektroničkih javnih usluga prostornog planiranja što će dovesti do smanjenja opterećenja građana, poslovnih subjekata i investitora.

Općina Udbina je kroz sustav NPOO fondovieu prijavila tri projekta prijedloga: Izrada VI. Izmjena  i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina, Izrada Transformacije Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podudbina  i Izrada III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Udbina.

Nakon pozitivno ocjenjenih prijava, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je s Općinom Udbina sklopilo tri ugovora u vrijednosti 60.500,00 eura bespovratnih sredstava za izradu prostornih planova nove generacije.

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”