Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Sufinanciranje obrazovnih materijala za učenike osnovne škole

E-mail Ispis PDF

Odluka o sufinanciranju nabave drugih obrazovnih materijala učenicima osnovne škole za školsku godinu 2021./2022.

Ažurirano: Ponedjeljak, 23 Kolovoz 2021 12:57

Rekonstrukcija vodovoda u Udbini

E-mail Ispis PDF

Danas su započeli građevinski radovi na projektu "Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda na području naselja Udbina" kojim će se rekonstruirati vodovodna mreža južnog dijela naselja Udbina cilju smanjenja gubitaka vode u mreži. Radovi će se izvoditi u 11 ulica gdje će se zamijeniti 3817 metara vodovodne mreže, izgraditi 396 metara novog voda u dvije ulice te izvršiti prespajanje 140 postojećih kućnih priključaka.
Nositelj projekta je naša tvrtka Kraljevac d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju dok je izvođač radova tvrtka Pandora d.o.o. Vrijednost radova je 5.280.000,00 kn bez PDV-a.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije kroz Program ruralnog razvoja 2014. -2020., Operacija 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda". Zbog povećanja cijena rada i materijala na tržištu bilo je potrebno iznaći i dodatna sredstva koja smo osigurali kod Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Budući da je do kraja rujna u planiranu izvršiti asfaltiranje dio ulica u naselju Udbina rekonstrukcija vodovoda će se prvo provesti u ulicama: Augusta Šenoe, Stjepana Radića, Mutilićka, Lovinačka, popa Marka Mesića i Lovinačkoj.

 

 

Ažurirano: Srijeda, 18 Kolovoz 2021 15:13

Javna rasprava - IV izmjene i dopune PPU Općine Udbina

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA UDBINA
KLASA: 350-02/21-01/02
URBROJ: 2125/12-01-21-22
Udbina, 13. kolovoza 2021.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Udbina (KLASA: 350-02/21-01/02, URBROJ: 2125/12-01-21-21 od dana 11. kolovoza 2021.) Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina

1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Udbina (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
2. Početak javnog uvida je 23.08.2021. godine, a završetak 31.08.2021. godine.
3. Javni uvid u Prijedlog Plana, moguć je u vijećnici Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, Udbina, svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 sati.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 26.08.2021. godine u vijećnici Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, Udbina, s početkom u 11:00 sati.
5. Prijedlog Plana bit će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Udbina.
6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
    a. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
    b. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, 53234 Udbina i to zaključno s 31.08.2021. godine.
7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 31.08.2021. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Udbina, Ulica Stjepana Radića 6, 53234 Udbina, na broj telefona 053/778-283 ili putem elektroničke pošte na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

Pročelnica JUO Općine Udbina:
Vesna Rosandić Topalović, struč. spec.oec.

Prijedlog plana u digitalnom obliku može se preuzeti na poveznici:

https://drive.google.com/drive/folders/1bv_UWIvt2hEZ9aby6XRZzWJb7TOQ-A_q?usp=sharing

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 16 Kolovoz 2021 10:05

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 21/2021

E-mail Ispis PDF

Općina Udbina pokreće postupak jednostavne nabave  pod nazivom "Uređenje groblja u naselju Udbina - II faza" -,  oznake JN21/2021  te ovim putem poziva zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik

Ažurirano: Ponedjeljak, 02 Kolovoz 2021 06:20

Oglas - prijam u službu na određeno vrijeme

E-mail Ispis PDF

Obavijest o rezultatima provedenog oglasnog postupka

Rezultati oglasnog postupka

Oglas o prijmu službenika/ce na radno mjesto višeg stručnog suradnika za opće i administrativne poslove Jedinstvenog upravnog odjela, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne službenice na duže vrijeme.

OGLAS

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU  ZAPREKA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PISANOG TESTIRANJA I INTERVJUA

Obavijest o promjeni termina održavanja pisanog testiranja i intervjua

Ažurirano: Utorak, 17 Kolovoz 2021 14:52

Stranica 4 od 85

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home