Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

E-mail Ispis PDF

   REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA:943-01/14-01/01

UR.BROJ:2125/12-01-20-51

U Udbini, 20.10.2020. godine

               

                Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se

 JAVNI POZIV

             Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC D1 - Poljice u naselju POLJICE, na katastarskim česticama 2886, 2885, 2884/1, 2866, 2865/2, 2863, 2862, 2750/1 u k.o. MUTILIĆ i kat. česticama 1434/11, 1496, 3113, 2379, 2427, 2428, 3106, 2374/1, 1647 u k.o. KOMIĆ o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

             Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Udbina.

             Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane cesta izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE vl. ZDRAVKO PAVELIĆ, Ulica Bartola Kašića 2, Otočac.

             Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 23. listopada 2020. god. u 09,00 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

 Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat u Uredu ovl. inženjera geodezije vl. Zdravko Pavelić, Bartola Kašića 2, Otočac, dana 26. listopada 2020. godine u 12,00 sati, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

               

 Načelnik Općine:

Josip Seuček mag.ing.

Ažurirano: Utorak, 20 Listopad 2020 11:17

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijem u radni odnos-Program Zaželi

E-mail Ispis PDF

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijem u radni odnos - Program "Zaželi"

Javna rasprava - II izmjene i dopune UPU GZ Podudbina

E-mail Ispis PDF

Općina Udbina objavljuje javnu raspravu o prijedlogu  II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podubina.

Objava javne rasprave

Prijedlog plana u digitalnom obliku može se preuzeti na linku: https://tinyurl.com/y5d6nmq9

Ažurirano: Srijeda, 30 Rujan 2020 10:44

Poziv za dostavu ponuda - jednostavna nabava JN 27/2020

E-mail Ispis PDF

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave JN 27/2020 - "Nabava osobnog vozila za potrebe Centra za pomoć u kući"

Poziv

Ažurirano: Ponedjeljak, 28 Rujan 2020 11:39

Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

E-mail Ispis PDF

Dana 22.09.2020. objavljuje se Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Udbina u katastarskim općinama:

 Bjelopolje, Bunić, Debelo Brdo, Komić, Krbava, Kurjak, Mekinjar, Mutilić, Podlapača, Svračkovo Selo, Udbina i Visuć.

Rok prijave na natječaj je 22.10.2020. godine

Javni natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta  

Obrazac gospodarskog programa

Obrazac ponude

Izjava 1

Izjava 2

Izjava 3

Izjava 4

Prilog 1-Popis Proizvodno tehnoloških cjelina - katastarskih čestica iz Natječaja

Tablica 1. Popis potrebne dokumentacije 

Tablica 2. Pripadajući iznos Uvjetnih grla po pojedinoj vrsti domaće životinje

 

 

 

Ažurirano: Četvrtak, 24 Rujan 2020 07:43

Stranica 7 od 79

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home