Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Saziv_cetvrte_sjednice_ov

E-mail Ispis PDF

Saziv četvrte redovne sjednice Općinskog vijeća za 23.12.2013.

Saziv_trece_sjednice

E-mail Ispis PDF

Saziv 3. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Udbina za 16.12.2013.

Ažurirano: Ponedjeljak, 09 Prosinac 2013 15:33

Javna nabava_odvodnja_02/2013

E-mail Ispis PDF

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Udbina" , evidencijski broj nabave 03/2013.

Dokumentacija za nadmetanje

Projektni zadatak - privitak dokumentaciji za nadmetanje

 Pitanja i odgovori:

30.07.2013.

1. Pitanje: Može li ponuditelj za izradu studije izvodljivosti i elaborata zaštite okoliša koristiti usluge podizvoditelja sukladno točci 6.2. dokumentacije za nadmetanje?    Odgovor: Da. 

31.07.2013.

2. Pitanje: Ljubazno Vas molimo za pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u sljedećem:
Točkom 3.1. navedeno je da se kao dokaz utvrđivanja navedenih okolnosti dostavlja Izjava koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, te je također navedeno da izjavu potpisuje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta te ovjerava pečatom gospodarskog subjekta.
Međutim , na obrascu izjave o nekažnjavanju koja se nalazi u dokumentaciji u obliku priloga A, piše velikim slovima da potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, što je u suprotnosti sa prije navedenom odredbom dokumentacijom kao i sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13).
Odgovor: Izjava o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave (Izjava o nekažnjavanju)  - prilog A dokumentacije za nadmetanje ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Njena ovjera će eventualno biti potrebna kasnije tijekom postupka javne nabave shodno čl. 67. st. 5. točka 3. Izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi (NN 83/13).

Ažurirano: Srijeda, 31 Srpanj 2013 10:15

Stranica 77 od 80

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home