Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Općina Udbina Online

Završena dva manja projekta u Visuću i Udbini

E-mail Ispis PDF

Ovaj tjedan završena su dva manja projekta koja smo započeli ljetos. Prvi se odnosi na uređenje pristupnih puteva u udbinskom groblju, a drugi na asfaltiranje nerazvrstane ceste u Visuću, zaseok Tišma Varoš. U udbinskom groblju izvedene su dvije nove staze za koje je već rečeno da će služiti boljoj organizaciji grobnih mjesta odnosno formiranju polja na početku groblja kao i lakšoj prisitupačnosti postojećim grobnim mjestima. Radove je izveo građevinski obrt Nikaš.

 groblje4groblje5groblje6

Drugi projekt odnosi se na uređenje nerazvrstane ceste u zaseoku Tišma Varoš u dužini od 500 metara na način da je ista asfaltirana, uređena ja oborinska odvodnja te postavljena prometna signalizacija. Na ovaj način osigurali su se preduvjeti za lakše održavanje ceste te jednostavniji pristup kućama lokalnog stanovništva. Radove su izvele Lika ceste d.o.o.

 visuc1visuc2visuc3visuc4

Oba projekta su dobila potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fonova EU tako da je prvi sufinanciran sa 125.000,00 kn, a drugi sa 200.000,00 kn.

Ažurirano: Petak, 24 Rujan 2021 10:13

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 24.09.2021.

E-mail Ispis PDF

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125/12-01-21-02
U Udbini, 16.09.2021.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

2. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

koja će se održati dana 24.09.2021. g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina)

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna s obrazloženjem
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa
3. Usvajanje izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.g.
4. Usvajanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.,
5. Donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Udbina
6. Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.
7. Usvajanje Izvještaja o provedbi godišnjeg plana upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Udbina u 2020.g.
8. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Udbina za razdoblje 2021. – 2025.g.
9. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Udbina
10. Razno


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Slobodan Bjelobaba

Materijal uz saziv:

2. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
2.1. Prijedlog izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
2.2. Obrazloženje polugodišnjeg izvješća
2.3. Prijedlog polugodišnjeg izvješća
3. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Udbina za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
4. Prijedlog Zaključka izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.
4.1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.
5. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Plana prostornog uređenja Općine Udbina
5.1. IV. Izmjene i dopune Plana prostornog uređenja Općine Udbina
6. Prijedlog zaključka Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.
6.1. Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.
7. Prijedlog Zaključka Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina u 2020.g
8. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Udbina
9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za razdoblje od 2021. do 2025.g.

 

Ažurirano: Ponedjeljak, 20 Rujan 2021 13:51

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Udbina

E-mail Ispis PDF

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Udbina-dopunski izbori 03.10.2021.

OBAVIJEST- Poteškoće u opskrbi vodom

E-mail Ispis PDF

Zbog građevinskih radova na rekonstrukciji vodovodne mreže južnog dijela naselja Udbina moguće su dnevne poteškoće u isporuci vodom u vremenu od 08-14 sati.

U prvoj fazi radova to se odnosi na opskrbu u ulicama: Velebitska, Mutilićka, Marka Mesića, Augusta Šenoe, Lovinačka, Alojzija Stepinca i kraj ulice Stjepana Radića,  u drugoj fazi: Podlapačka, IX. gardijske brigade, Sv. Marka, a u trećoj fazi: Berislavićeva i Ivana bana Karlovića.

Molimo potrošaće na strpljenje i razumijevanje.

Kraljevac d.o.o.

Ažurirano: Utorak, 07 Rujan 2021 07:58

Javni poziv za upis djece u program predškole u 2021/2022.

E-mail Ispis PDF

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa: 601-02/21 -01/01
Ur.broj: 2125/43-01-21-04
Udbina, 06.09.2021.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/2013 i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021/ 2022. PEDAGOŠKU GODINU

Ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upisdjece u program:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2015.g. do 31.03.2016. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
-Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Presliku kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)
o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2021. do 20.09.2021.godine


Ravnateljica
Slavica Ivanišević

Ažurirano: Ponedjeljak, 06 Rujan 2021 10:49

Stranica 2 od 85

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home