Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

5.REDOVNA_SJEDNICA

E-mail Ispis

PETA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 24.03.2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2013. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Udbina za 2013. godinu

Izvještaj o izvršenju  programa gradnje objekata kom. infrastrukture, vodoopskrbe i kanalizacije, te građevinskih objekata za 2013. godinu

Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu

Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Udbina

Odluka o početnoj cijeni prodaje zemljišta te početnoj visini naknade za osnivanje prava građenja u Gospodarskoj zoni Podudbina

Odluka o uvrštenju u Proračun (hemodijaliza)

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Medo"

Odluka o zaštiti izvorišta Kraljevac i Bukovac

Odluka o osnivanju Centra za pomoć u kući

Zaključak (priznanja)

Odluka o kratkoročnom zaduženju

Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013 godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika Općine

Odluka o promjeni načina plaćanja ugovorene cijene  po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Odluka o utvrđivanju kriterija za korištenje prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Udbina

Odluka o davanju prethodne suglasnosti (podzakup poslovnog prostora)

Odluka o otpisu i rashodu opreme

Zapisnik sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel