Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

12.REDOVNA_SJEDNICA_OV

E-mail Ispis

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2014.GODINU

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

ODLUKA O PROGLAŠENJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI -NERAZVRSTANE CESTE

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA-OTPAD LOVINAC

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA

ZAKLJUČAK O NEPRIHVAĆANJU ZAMOLBE-RAMIZA HUŠKARIĆ

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UVJETA, KRITERIJA I POSTUPKA DOJELE JAVNIH PRIZNANJA ZA DAN OPĆINE UDBINA

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA OPĆINE UDBINA

ODLUKA O PRIJENOSU KOMUN.VODNIH GRAĐEVINA NA ISPORUČITELJA VODNE USLUGE "KRALJEVAC" doo UDBINA

ODLUKA O MJERAMA ŠTEDNJE ZA 2015. GODINU

ODLUKA O VISINI KOEFICIJENATA I VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA OPĆINE UDBINA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O II. IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 204. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE, VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE TE GRAĐ.OBJEKATA ZA 2014.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM.INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

IZMJENE I DOPUNE UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU

PRORAČUN OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU, TE PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA RAZDOBLJE OD 2015-2017. GODINE

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE, VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE TE GRAĐ OBJEKATA ZA RAZDOBLJE 2015-2018.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2015-2017.

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 205. GODINI

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU

ZAPISNIK SA 12.REDOVNE SJEDNICE

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel