Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

13.REDOVNA_SJEDNICA_OV

E-mail Ispis

13. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 23.03.2015. GODINE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU ZAHTJEVA-ANA PAVIČIĆ

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI - FRIZERSKI SALON

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE, VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE, TE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK - HIDROKOM

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA OPĆINE ZA 2014. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE UDBINA ZA 2014.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK - NEKRETNINE

ODLUKA O OTPISU POTRAŽIVANJA

ODLUKA O OTPISU I RASHODU IMOVINE

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA ISPORUČITELJA VODNE USLUGE "KRALJEVAC" d.o.o. UDBINA

ZAKLJUČAK-PRIZNANJA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACRTA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU ZAMOLBE-RAMIZA HUŠKARIĆ

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA I PROGRAM RADA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ZAKLJUČAK O ZADUŽENJU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANC.PLANA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO" ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA" ZA 2014. GODINU

ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA 2014 GODINU

ZAPISNIK 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel