Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

17_REDOVNA_SJEDNICA_OV

E-mail Ispis

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE

ODLUKA O USVAJANJU PROCJENE UGROŽENOSTI

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE UDBINA

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA TE KORIŠTENJA OPREME

ODLUKA O DAROVANJU ZEMLJIŠTA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA-DIMNJAČAR

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA/ALTERNATIVNO UČENICIMA SA PODRUČJA OPĆINE UDBINA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA

ODLUKA O RASKIDU UGOVORA O STIPENDIJI

ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O KORIŠTENJU OSNOVNIH SREDSTAVA

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ. ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2015. GODINI

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2015 GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2015. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA U 2015. GODINI

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM. INF, VODOOPSKRBE I KANALIZACIJE, TE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA RAZDOBLJE 2015 - 2018.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOM. INFR. ZA RAZDOBLJE 2015-2017.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

II.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2015. GODINU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

 

 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel