Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

21_REDOVNA SJEDNICA

E-mail Ispis

21. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 27.06.2016.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOM. OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNE NEPOGODE

ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O GOSPODARSKOJ ZONI

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA ZA 2015. GODINU

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE UDBINA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU INFORMACIJE O IZVJEŠTAJU REVIZIJE ZA "KRALJEVAC"

ODLUKA O PRIJEDLOGU SUDACA POROTNIKA

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU POMOĆI U OGRJEVU

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

ZAPISNIK
 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel