Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

24.sjednica

E-mail Ispis

24. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 16.11.2016.

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNE KOMISIJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2016.

II. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA U PROSTORU

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ETIKU

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI UDBINA

ODLUKA O NABAVCI SLUŽBENOG VOZILA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA

ODLUKA O IZBORU PONUDE I PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA

ODLUKA O IZRADI IZMJENA PPU I URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE PODUDBINA

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG STATUTA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA "MEDO"

ZAPISNIK SA 24. REDOVNE SJEDNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel