Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

25_REDOVNA_SJEDNICA

E-mail Ispis

PRORAČUN OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2018. I 2019.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA PERIOD 2017-2019

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2017-2019

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA ZA PERIOD 2017-2020.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA U PROSTORU

PROGRAM JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

ZAKLJUČAK O SUFINANCIRANJU SMJEŠTAJA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE UDBINA U 2017. GODINI

ODLUKA O PRODAJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI PODUDBINA

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2016. GODINU

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DODJELE JEDNOKRATNIH POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIKA U DJEČJEM VRTIĆU "MEDO"

ODLUKA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA O STIPENDIJI

ODLUKA O RASPISIVANJU DODATNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA

ZAPISNIK SA SJEDNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel