Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

27_REDOVNA SJEDNICA

E-mail Ispis

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2016.

1. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G.

1.1. IZVJEŠTAJ - PROGRAM ODRŽAVANJA ZA 2016.G.

1.2. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE ZA 2016.G.

1.3. IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2016.G.

1.4. IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2016.G.

1.5. IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU ZA 2016.G.

1.6. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.G.

1.7.  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2016.G.

1.8. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA ZA 2016.G.

1.9. ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

1.10. ODLUKA O OTPISU I RASHODU IMOVINE

2. I.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

2.1. I.IZMJENE - ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

2.2. I.IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.G.

2.3. I. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017.G.

2.4. I.IZMJENA I DOPUNA UTROŠKA SREDSTAVA OD POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2017.G.

2.5. I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2017.G.

2.6. I. IZMJENA I DOPUNA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NAZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA ZA 2017.G.

2.7. I.IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.G.

2.8. I.IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2017.G.

3. IZVJEŠTAJ O PLANU GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UDBINA ZA 2016.G.

4. ODLUKA O IZMJENANAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA I IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GZ PODUDBINA

5. ZAKLJUČAK O USVAJANJU STRATEGIJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE OPĆINE UDBINA

5.1. STRATEGIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE OPĆINA UDBINA

6. ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA

7. ODLUKA O PROVEDBI PROJEKTA REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVJETE OPĆINE UDBINA

8. ODLUKA O IZBORU PONUDE ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U GZ PODUDBINA

9. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU MEDO

10. ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENČE

11. ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA 

12. ODLUKA O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA - PODMJERA 7.1.

ZAPISNIK SA 27.REDOVNE SJEDNICE

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel