Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

12. redovna sjednica općinskog vijeća u 2018. g.

E-mail Ispis

 Proračun Općine Udbina za 2019.g.s projekcijama za 2020.-2021.(opći dio)

 Proračun Općine Udbina za 2019.g. s projekcijama za 2020.-2021.g. (posebni dio)

 Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. – 2021.

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2019.

Program javnih potreba Općine Udbina za 2019.

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019.

Program utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2019.

Program utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2019.

Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2019.

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

III. izmjene i dopune proračuna Općine Udbina za 2018.g

 III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.g

 III. izmjene odluke o izvršenju proračuna za 2018.g

 III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

III. izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.

III. izmjene i dopune programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018.

III. izmjene i dopune programa korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2018.

II. izmjene i dopune programa javnih potreba za 2018.

 I. izmjene i dopune programa utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2018.

 Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o izboru ponude za prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Podudbina

Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019.

Izvješće o provođenju plana unapređenja zaštite od požara za 2018.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. na području Općine Udbina

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Odluka o obustavi isplate za redovito godišnje financiranje

Zapisnik 12 sjednica

 

1. III. izmjene i dopune proračuna Općine Udbina za 2018.g_.docx 136.99 Kb Izbriši 
1. Proračun Općine Udbina za 2019.g.s projecijama za 2020.-2021.g. (opći dio).docx 1. Proračun Općine Udbina za 2019.g.s projecijama za 2020.-2021.g. (opći dio).docx 69.40 Kb Izbriši 
10. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.docx 10. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.docx 74.43 Kb Izbriši 
11.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.docx 11.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.docx 66.69 Kb Izbriši 
2. III. izmjene i dopune plana razvojnih  programa  za 2018.g.xlsx 2. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018.g.xlsx 19.04 Kb Izbriši 
2. Proračun Općine Udbina za 2019.g. s projekcijama za 2020.-2021.g. (posebni dio).docx 2. Proračun Općine Udbina za 2019.g. s projekcijama za 2020.-2021.g. (posebni dio).docx 217.24 Kb Izbriši 
3. III. izmjene odluke o izvršenju proračuna za 2018.g_.docx 3. III. izmjene odluke o izvršenju proračuna za 2018.g_.docx 52.03 Kb Izbriši 
3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine udbina.docx 3. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine udbina.docx 69.99 Kb Izbriši 
3. Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021.xlsx 3. Plan razvojnih programa za razdoblje 2019. - 2021.xlsx 34.03 Kb Izbriši 
4. III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.docx 4. III. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.docx 67.12 Kb Izbriši 
4. Odluka o komunalnoj naknadi.docx 4. Odluka o komunalnoj naknadi.docx 48.32 Kb Izbriši 
4.Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2019.docx 4.Odluka o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2019.docx 59.78 Kb Izbriši 
5. III. izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.docx 5. III. izmjene programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.docx 76.24 Kb Izbriši 
5. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.docx 5. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.docx 62.75 Kb Izbriši 
5.Program javnih potreba Općine Udbina za 2019.docx 5.Program javnih potreba Općine Udbina za 2019.docx 54.72 Kb Izbriši 
6. III.  izmjene i dopune programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018.docx 6. III. izmjene i dopune programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018.docx 54.53 Kb Izbriši 
6. Odluka o komunalnom doprinosu.docx 6. Odluka o komunalnom doprinosu.docx 56.28 Kb Izbriši 
6. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019.docx 6. Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2019.docx 49.94 Kb Izbriši 
7. III. izmjene i dopune programa korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2018.docx 7. III. izmjene i dopune programa korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2018.docx 51.89 Kb Izbriši 
7. Program utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2019.docx 7. Program utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2019.docx 56.57 Kb Izbriši 
8. II. izmjene i dopune programa javnih potreba za 2018.docx 8. II. izmjene i dopune programa javnih potreba za 2018.docx 50.11 Kb Izbriši 
8.Program utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2019.docx 8.Program utroška sredstava od naknade za legalizaciju za 2019.docx 49.03 Kb Izbriši 
9. I. izmjene i dopune programa utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2018.docx 9. I. izmjene i dopune programa utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2018.docx 34.36 Kb Izbriši 
9. Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2019.docx 9. Program utroška sredstava od prodaje stanova u državnom vlasništvu za 2019.docx 35.52 Kb Izbriši 
9.Izvješće o provođenju plana unapređenja zaštite od požara za 2018.docx 9.Izvješće o provođenju plana unapređenja zaštite od požara za 2018.docx 86.54 Kb Izbriši 
Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. na području Općine Udbina.docx Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. na području Općine Udbina.docx 60.80 Kb Izbriši 
Odluka o izboru ponude za prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Podudbina.docx Odluka o izboru ponude za prodaju zemljišta u gospodarskoj zoni Podudbina.docx 54.05 Kb Izbriši 
Odluka o obustavi isplate za redovito godišnje financiranje.docx Odluka o obustavi isplate za redovito godišnje financiranje.docx 44.34 Kb Izbriši 
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.docx Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite.docx 38.07 Kb Izbriši 
Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019.docx Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka u 2019.docx 48.92 Kb Izbriši 
Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.docx Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.docx 87.25 Kb Izbriši 
Zapisnik 12 sjednica.docx Zapisnik 12 sjednica.docx

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Općinska tijela Jedinstveni upravni odjel