Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Poziv vlasnicima kuća za odmor

E-mail Ispis

   REPUBLIKA HRVATSKA 

 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

       OPĆINA UDBINA

 KLASA: 410-15/21-01/01

UR.BROJ: 2125/12-01-21-01

Udbina, 08.03.2021. godine

 

Sukladno članku 14. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 23/19), Općina Udbina objavljuje

POZIV VLASNICIMA KUĆA ZA ODMOR

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Udbina da najkasnije do 31.03.2021. godine dostave podatke za utvrđivanje poreza na kuće. 

Sukladno odredbama čl. 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 10. Odluke o lokalnim porezima Općine Udbina obveznik poreza na kuću za odmor je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Udbina.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obrasci za prijavu mogu se podići u Općini Udbina, Stjepana Radića 6 ili na donjoj poveznici.

 Obrazac

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Obavijesti Poziv vlasnicima kuća za odmor