Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Javni poziv za upis djece u program predškole u 2021/2022.

E-mail Ispis

Dječji vrtić "Medo"
Trg Sv. Lucije 4
53234 Udbina
Klasa: 601-02/21 -01/01
Ur.broj: 2125/43-01-21-04
Udbina, 06.09.2021.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/2013 i 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/2014.), ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021/ 2022. PEDAGOŠKU GODINU

Ravnateljica Dječjeg vrtića "Medo" Udbina objavljuje javni poziv za upisdjece u program:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2015.g. do 31.03.2016. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića "Medo".

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
-Potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-Presliku kartona imunizacije
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb)
o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 06.09.2021. do 20.09.2021.godine


Ravnateljica
Slavica Ivanišević

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Obavijesti Javni poziv za upis djece u program predškole u 2021/2022.