Općina Udbina

Ličko-senjska županija

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 24.09.2021.

E-mail Ispis

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2125/12-01-21-02
U Udbini, 16.09.2021.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 03/21) i članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Udbina (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 8/13, 15/13, 1/18, 06/20, 03/21) sazivam

2. REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

koja će se održati dana 24.09.2021. g. (petak) s početkom u 13,00 sati u prostoriji Općinske vijećnice (Stjepana Radića 6, Udbina)

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća,
2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna s obrazloženjem
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa
3. Usvajanje izvještaja o radu načelnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.g.
4. Usvajanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.,
5. Donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Udbina
6. Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.
7. Usvajanje Izvještaja o provedbi godišnjeg plana upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Udbina u 2020.g.
8. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Udbina za razdoblje 2021. – 2025.g.
9. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Udbina
10. Razno


PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Slobodan Bjelobaba

Materijal uz saziv:

2. Donošenje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
2.1. Prijedlog izvješća o polugodišnjem izvršenju proračuna Općine Udbina za 2021.g.
2.2. Obrazloženje polugodišnjeg izvješća
2.3. Prijedlog polugodišnjeg izvješća
3. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Udbina za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021.
4. Prijedlog Zaključka izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.
4.1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Udbina za 2020.g.
5. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Plana prostornog uređenja Općine Udbina
5.1. IV. Izmjene i dopune Plana prostornog uređenja Općine Udbina
6. Prijedlog zaključka Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.
6.1. Izvješća o stanju u prostoru općine Udbina za razdoblje 2017. – 2020.g.
7. Prijedlog Zaključka Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina u 2020.g
8. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Udbina
9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Udbina za razdoblje od 2021. do 2025.g.

 

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Home