Općina Udbina

Ličko-senjska županija

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gospodarska zona

zona Istraži mogućnosti u Gospodarskoj zoni Podudbina.

Crkva hrvatskih mučenika

chm Nacionalno svetište hrvatskih mučenika.

Centar za pomoć u kući

psgoUstanova socijalne skrbi za pružanje pomoći u kući na području općine Udbina.

Komunalna društva

hidrokomOpćinska društva za vršenje komunalnih usluga.

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice Općine Udbina

Kao tijelo javnog sektora, Općina Udbina je obvezna osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 17/19) od 23.09.2019. godine, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju Općine Udbina:  https://www.udbina.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.udbina.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je dio zahtjeva europske norme EN 301 549 VI.1.2. (2015-04),  uz slijedeće iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti koja se odnosi na četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima web sadržaja:

 • Potrebno je dodatno ugraditi izbornik sa opcijama pristupačnosti za slijepe osobe, slabovidne osobe, osobe sa oštećenjem sluha i osobe s poteškoćama
 • Na mrežnom mjestu objavljen je značajan broj dokumenata u PDF formatu koji su najčešće skenirani PDF dokumenti kod kojih je otežana mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.
 • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • Područja koja se aktiviraju prelaskom miša nisu dovoljno velika za korisnike ovisno o vrsti invaliditeta i vrsti pomoćne tehnologije.
  • Stranice nisu prilagođena za navigaciju putem tipkovnice.
  • Medijski zapisi (slike, video) nemaju prikladan opis

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Općina Udbina se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Udbina kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom na trenutačno programsko rješenje mrežnog sjedišta Općine Udbina vrlo je teško provesti odgovarajuće korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta. Budući da je Općina Udbina pokrenula izradu potpuno novog dizajna web sadržaja iste će biti usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje do kraja 2020. godine

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava je pripremljena dana 28.09.2020. godine sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11.10.2018. godine.

Za pripremu ove Izjave je korištena metoda samoprocjene i putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Toolhttps://wave.webaim.org/

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost službene mrežne stranice Općine Udbina korisnici mogu uputiti u Općinu Udbina na kontakt:

 • e-poštom:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ,
 • telefonom: 053/778-284,
 • poštom: Općina Udbina, Stjepana Radića 6, 53234 Udbina

Općina Udbina je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijesti o naknadnom roku u kojem će se odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnim stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj: +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Arhiva

Dokumenti

Obrasci

obrasciRazni obrasci.

Kontakt

adresarKontakt informacije.
You are here: Izjava o pristupačnosti