JN_prometne_površine_06/2012

Ispis

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Izvođenje radova na uređenju nerazvrstanih cesta, parkirališta i pješačkih staza" , evidencijski broj nabave 06/2012

Dokumentacija za nadmetanje i troškovnik za dokumentaciju i pohranjivanje na CD