JN_zaduženje_08/2012

Ispis

Dokumentacija za javno nadmetanje u postupku javna nabave: "Nabava dugoročnog financijskog kredita za sufinanciranje projekta izgradnje komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni Podudbina " , evidencijski broj nabave 08/2012

 Preuzmi dokumentaciju

Odgovori na pitanja:

16.11.2012.

1. Pitanje: U dokumentaciji za nadmetanje u točci 6.2. Jamstvo ponuditelja za ozbiljnost ponude postoji razlika između iznosa jamstva u brojčanom i tekstualnom obliku. Koji je iznos ispravan?   Odgovor: Jamstvo ponuditelja za ozbiljnost ponude iznosi 22.500,00 kn (dvadesetdvijetisuće petsto kuna).