Lokalni izbori 2021. - Rezultati izbora u Općini Udbina

Ispis

ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Udbina iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izborOpćinskog načelnika Općine Udbina

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova općinskog vijeća Općine Udbina

  

CJELOVITO IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA

Na temelju čl. 126 stavka 7. Zakona olokalnim izborima ("Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 ,37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Udbina objavljuje Cjelovito izvješće o visini troškova lokalnih izbora i načinu njihova korištenja.

Cjelovito izvješće o visini troškova lokalnih izbora

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA - 20.05.2021.

Rezultati izbora objavljuju su sukladno čl. 86 st.3 Zakona. Kako u roku od 48 h računajući od isteka dana prve objave rezultata(čl.129 st. 2 i 3 Zakona) nitko nije izjavio prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora, rezultati su postali konačni nakon isteka označenog roka odnosno dana 20.05.2021.g.

Konačni rezultati izbora za općinskog načelnika

Konačni rezultati izbora za članove općinskog vijeća

Konačni rezultati izbora za zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE UDBINA

Vesna Stručić, dipl. iur.

 REZULTATI IZBORA - 17.05.2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Udbina objavljuje rezultate izbora za općinskog načelnika, zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda i članove općinskog vijeća Općine Udbina.

Rezultati izbora za općinskog načelnika

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća

Rezultati izbora za zamjenika načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda