Prostorno planska dokumentacija

Ispis

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE UDBINA

Prilozi u postupku pribavljanja mišljenja o potrebi pokretanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš:

1. Prijedlog Odluke o o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Udbina

2. Tablica - Obrazac o ocjeni o potrebi Strateške procjene na okoliš

3. Zahtjevi za izmjenu Plana - grafički dio nacrta prijedloga plana:

4. Preslika Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana općine Udbina

 

pdf Prostorni plan uređenja Općine Udbina
Odredbe Izmjene i dopune 2010-odredbe Izmjene i dopune 2014 - odredbe Izmjene i dopune 2017 - odredbe PROČIŠĆENI TEKST PPU OPĆINE UDBINA Korištenje i namjena karta A Korištenje i namjena karta B
Infrastrukturni sustavi karta A Infrastrukturni sustavi karta B          

 

 

pdf Urbanistički plan uređenja Udbina
II IZMJENE I DOPUNE UPU UDBINA 2019 - TEKST
PROČIŠĆENI TEKST UPU UDBINA

GRAFIČKI DIO - NAMJENA

 GRAFIČKI DIO - PROMET

GRAFIČKI DIO - TK I EEK

GRAFIČKI DIO - VODA I ODVODNJA

GRAFIČKI DIO - ZAŠTITA

GRAFIČKI DIO - OBLICI KORIŠTENJA GRAFIČKI DIO - NAČIN GRADNJA GRAFIČKI DIO - UREĐENJE ZELENILA  

pdf Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Podudbina

IZMJENE I DOPUNE UPU GZ PODUDBINA 2017 - TEKST

II IZMJENE I DOPUNE UPU GZ PODUDBINA 2019 - TEKST

 

PROČIŠĆENI TEKST UPU GZ PODUDBINA

UPU GZ Podudbina - namjena.pdf

UPU GZ Podudbina - promet.pdf