Javno savjetovanje

Ispis

JAVNA SAVJETOVANJA U 2021. GODINI

Plan savjetovanja Općine Udbina sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

4. JAVNO SAVJETOVANJE -  Proračun Općine Udbina  za 2022. godinu i projekcija Proračuna za 2023. g. i 2024. g.

Poziv na javno savjetovanje o nacrtu Proračuna

Nacrt Proračuna za 2022.g. s projekcijama za 2023. - 2024.g. - opći dio

Nacrt Proračuna za 2022.g. s projekcijama za 2023. - 2024.g. - posebni dio

Obrazac sudjelovanja javnost

Izvještaj o provedenom savjetovanju

3. JAVNO SAVJETOVANJE -  Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za 2022. godinu

Poziv na savjetovanje

Nacrt Plana upravaljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za 2022. god.

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom savjetovanju

2. JAVNO SAVJETOVANJE -  Statut Općine Udbina

Poziv na savjetovanje

Nacrt Statuta Općine Udbina

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom savjetovanju

1. JAVNO SAVJETOVANJE -  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Poziv na savjetovanje

Nacrt Odluke

Obrazac sudjelovanja javnosti

 Izvještaj o provedenom savjetovanju

JAVNA SAVJETOVANJA U 2020. GODINI

Plan savjetovanja Općine Udbina sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

 2. JAVNO SAVJETOVANJE -  Proračun Općine Udbina  za 2021. godinu i projekcija Proračuna za 2022. g. i 2023. g.

Poziv na javno savjetovanje o nacrtu Proračuna

Nacrt Proračuna za 2021.g. s projekcijama za 2022. - 2023.g. - opći dio

Nacrt Proračuna za 2021.g. s projekcijama za 2022. - 2023.g. - posebni dio

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom savjetovanju

1. JAVNO SAVJETOVANJE -  Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Udbina za razdoblje 2021.-2027.

Nacrt Strategije

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom javnom savjetovanju

JAVNA SAVJETOVANJA U 2019. GODINI

Plan savjetovanja Općine Udbina sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

3. JAVNO SAVJETOVANJE -  Proračun Općine Udbina  za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2012. g. i 2022. g.

Poziv na javno savjetovanje o nacrtu Proračuna

Nacrt Proračuna za 2020.g. s projekcijama za 2021. - 2022.g. - opći dio

Nacrt Proračuna za 2020.g. s projekcijama za 2021. - 2022.g. - posebni dio

Nacrt Plana razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022.g

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom javnom savjetovanju o nacrtu prijedloga proračuna za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. 

2. JAVNO SAVJETOVANJE -  Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Prijedlog nacrta odluke o ugostiteljskoj djelatnosti s obrazloženjem

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom savjetovanju

1. JAVNO SAVJETOVANJE -  Odluka o komunalnom redu

Prijedlog nacrta odluke o komunalnom redu

Obrazloženje uz nacrt Odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja javnosti

Izvještaj o provedenom savjetovanju

JAVNA SAVJETOVANJA U 2018. GODINI

Plan savjetovanja Općine Udbina sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

3. JAVNO SAVJETOVANJE -  Vrijednosti boda komunalne naknade

Prijedlog nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvještaj o provedenom savjetovanju

2. JAVNO SAVJETOVANJE -  Uvjeti i držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Izvještaj o provedenom savjetovanju 

1. JAVNO SAVJETOVANJE -  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Udbina

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju 

Izvješta o provedenom savjetovanju