3.REDOVNA SJEDNICA

Ispis

TREĆA REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 16.12.2013.

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju poduzetničkih zona

Informacija o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nekretnine sa HEP-om

Odluka o izboru ponude za prodaju nekretnine po natječaju

Odluka o poništenju dijela Natječaja za prodaju nekretnina

Zaključak o određivanju prinudnog upravitelja zgrada

Odluka o izmjeni izjave o osnivanju "Hidrokom" doo

Odluka o zaštiti izvorišta Kraljevac i Bukovac

Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Odluka o nastavku programa "Pomoć u kući starijim osobama"

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića "Medo"

Zaključak o odbijanju zahtjeva

Odluka o dopuni odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Zapisnik sa 3. Redovne sjednice Općinskog vijeća