Prva_izvanredna_sjednica_ov

Ispis

PRVA IZVANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 28.05.2014.

Odluka o osnivanju Centra za pomoć u kući Općine Udbina

Odluka o osnivanju trgovačkog društva sa ogr.odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

Zapisnik