9.redovna_sjednica_ov

Ispis

9. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 31.07.2014.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE ...

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2014-2017.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI KOEFICIJENATA I VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIKA U "CENTRU ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA "CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI OPĆINE UDBINA"

ODLUKA O DUGOROČNOM ZADUŽENJU

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU INFORMACIJE POVJERENSTVA ZA IZRADU GRBA I ZASTAVE OPĆINE UDBINA

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA 

ZAPISNIK SA 9. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA