21.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 10.07.2020.

Ispis

21. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 10.07.2020.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

PRVA IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UDBINA ZA 2020. GODINU

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD ŠUMSKOG DOPRINOSA

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA DRŽAVNOG POLJ.ZEMLJIŠTA

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE STANOVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOM.INFRASTRUKTURE

PRVA IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOM.INF.

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA - KRALJEVAC

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZJEŠĆA - KOMUNALAC

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA-DVD UDBINA

IZMJENA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

ODLUKA O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP DRŽAVNOG POLJ.ZEMLJIŠTA

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJ.ZEMLJIŠTA

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE U JUO

Zapisnik