22.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, 24.09.2020.

Ispis

22.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, ODRŽANA 24.09.2020.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU NAČELNIKA

ODLUKA O VISINI KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JUO OPĆINE UDBINA

ZAPISNIK SA SJEDNICE