Utorak, 21.Lipanj 2022.

Uređenje ulaza i parkirališta ambulante Udbina

U provedbi je manji projekt uređenje pristupa ambulanti Udbina koja je u sastavu Doma zdravalja Korenica sa ciljem osiguranja parkirališnih mjesta i jednostavnijeg ulaza u objekt.

Radovi uključujuću uklanjanje ruševnog objekta i zida na ulazu, stepeništa i bunara u dvorištu te formiranja manjeg parkirališta sa 4 parkirna mjesta, odvodnju površinskih voda te izgradnju novih stepenica sa rukohvatom.

Iako je ustanova u vlasništvu županije projekt vrijednosti 342.500,00 kn je iniciran i finaciran od strane Općine Udbina uz pomoć Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje sa 200.000,00 kn.